لیست اخبار صفحه :1
اعزام کاروان پارالمپیک ایران
کاروان پارالمپیک ایران با پوشش بیمه مسافرتی و کرونا بیمه دی عازم مسابقات می شود

اعزام کاروان پارالمپیک ایران

اعزام کاروان پارالمپیک ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک دی برگزار شد
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک دی برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک دی برگزار شد

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در این مجمع ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال مالی 1397 به تشریح اقدامات اساسی بانک پرداخت. مدیرعامل بانک دی با تشریح چشم انداز بانک تا افق 1400 درباره اهم برنامه های در جریان بانک گفت