همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب و با محوریت هماهنگی و حمایت از جاری سازی برنامه ها و سیاست ها به مدت دو روز در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد.
همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب و با محوریت هماهنگی و حمایت از جاری سازی برنامه ها و سیاست ها به مدت دو روز در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد.
همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب و با محوریت هماهنگی و حمایت از جاری سازی برنامه ها و سیاست ها به مدت دو روز در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد.
 ٠٧:٥٢ - 1396/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرعامل شرکت بیمه دی با حضور تعدادی از مدیران شرکت خسارت ده میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت برق دماوند را پرداخت کرد.
مدیرعامل شرکت بیمه دی با حضور تعدادی از مدیران شرکت خسارت ده میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت برق دماوند را پرداخت کرد.
مدیرعامل شرکت بیمه دی با حضور تعدادی از مدیران شرکت خسارت ده میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت برق دماوند را پرداخت کرد.
 ٠٧:٥٢ - 1396/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر عامل بیمه دی با حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران گفت که از استارت آپ های نوآورانه در حوزه بیمه حمایت خواهیم کرد.
مدیر عامل بیمه دی با حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران گفت که از استارت آپ های نوآورانه در حوزه بیمه حمایت خواهیم کرد.
مدیر عامل بیمه دی با حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران گفت که از استارت آپ های نوآورانه در حوزه بیمه حمایت خواهیم کرد.
 ٠٧:٥١ - 1396/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه عمومی کارکنان شرکت خدمات بیمه ای امید بنیان دی با حضور مدیر عامل ،معاونین ،مدیران و کلیه کارکنان شرکت در ساختمان مرکزی برگزار شد:
جلسه عمومی کارکنان شرکت خدمات بیمه ای امید بنیان دی با حضور مدیر عامل ،معاونین ،مدیران و کلیه کارکنان شرکت در ساختمان مرکزی برگزار شد:
جلسه عمومی کارکنان شرکت خدمات بیمه ای امید بنیان دی با حضور مدیر عامل ،معاونین ،مدیران و کلیه کارکنان شرکت در ساختمان مرکزی برگزار شد:
 ١٣:٥٢ - 1396/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی برگزار شد.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی برگزار شد.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی برگزار شد.
 ١٣:٥١ - 1396/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان