بيمه مهندسي

امروزه با گسترش فعالیت های صنعتی ، عمرانی و طرح های ساختمانی و افزایش احتمال خطرات پیش بینی نشده و وقوع خسارت های بزرگ به سرمایه های کلان ، نیاز به پوشش بیمه ای بیش از پیش احساس می شود. در این راستا بیمه های مهندسی از جمله رشته های مورد توجه صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شود که با توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار هستند. بیمه های مهندسی اصولاً خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در طول مدت بیمه جبران می نماید

انواع بيمه‌هاي مهندسي عبارت است از :

  ( CAR) بیمه تمام خطر پیمانکاران  

(EAR) بیمه تمام خطر نصب

(CPM) بیمه تمام خطر ماشین آلات وتجهیزات پیمانکاری  

(M.B) بیمه شکست ماشین آلات

(E.E)  بيمه تمام خطر تجهیزات الکترونیکی

(D.O.S)  بیمه فساد کالا در انبار

(C.E.C.R)  بیمه سازه تکمیل شده در حال بهره‌برداری 

(M.L.O.P)  بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات   

 

(B.P.V)  بیمه بویلر و مخازن تحت فشار

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان