بیمه مسئولیت 

 بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب 1339) هر کس در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید  وموجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد  ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود بواسطه‌ امور شغلي‌ از قبيل‌ بازسازي‌، پذيرايي‌، ساخت‌ و توليد در بعضي‌ مواقع‌ خسارات‌جاني‌ و مالي‌ سنگيني‌ به‌ افراد وارد آيد كه‌ مسئوليت‌ اين‌ موارد متوجه‌ كارفرماست‌  به‌ همين‌ منظور وجود بيمه‌اي‌ مانند بيمه‌ مسئوليت‌ که پوشش دهنده خسارت ذکر شده است  مي‌تواند حائز اهميت‌ خاصي‌ باشد.

انواع بیمه های مسئولیت 

بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی

بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌،دندانپزشكان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌

بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان

بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی

بیمه مسئولیت حمل و نقل

 

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان