بیمه آتش سوزی

 

بلافاصله‌ بعد از آتش‌سوزي‌ بزرگي‌ كه‌ در سال‌ ۱۶۶۶ در لندن‌ رخ داد پوشش‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ براي‌ اولين‌ بار جهت‌ حفظ و حراست‌ اماكن‌ تجاري‌ و منازل‌مسكوني‌ در اروپا به‌ وجود آمد.

بعد از انقلاب‌ صنعتي‌ اروپا و تأسيس‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و كارخانه‌هاي‌ مختلف‌ گسترش‌ و پيچيدگي‌ توليد باعث‌شد كه‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ و شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ صادر شده‌ هم‌ دچار تحول‌ و پيچيدگي‌ گردد و روند رشد و تكامل‌ اين‌رشته‌ بيمه‌اي‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌ ايجاد شده‌ سرعت‌ چشمگيري‌ پيدا كند زيراسرمايه‌گذاراني‌ كه‌ در بخش‌ صنايع‌ به‌سرمايه‌گذاري‌ پرداخته‌ بودند به‌ خطرات‌ نهفته‌ در راه‌ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ واقف‌ بودند و به‌ همين‌دليل‌ نياز به‌ حفظ سرمايه‌ها باعث‌ شد تا بيمه‌ آتش‌سوزي‌ بسرعت‌ رشد و توسعه‌ پيدا نمايد.

انواع بیمه نامه آتش سوزی 

-آتش سوزی مسکونی

-آتش سوزی غیر مسکونی

-آتش سوزی صنعتی 

-آتش سوزی غیر صنعتی

 

پوشش های قابل ارائه در این بیمه نامه :

  آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار


آشوب-بلوا-اعتصاب-قيام

هزينه پاكسازي

برخورد جسم خارجي

شكست شيشه

عدم النفع ناشي از آتش سوزي

تركيدگي ظروف تحت فشار صنعتي

سرقت

مسؤوليت مدني

رانش زمين

شرايط جايگزيني يا بازسازي

هزينه اسكان موقت

حوادث

سنگيني برف

خودسوزي

نوسانات برق

فساد کالا درسردخانه

نشت گاز آمونياک

دفرمگي ظروف تحت فشار صنعتي

ريزش پودر مواد خام داغ

تگرگ

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان