پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران شرکت امید بنیان دی(بخش درمان)
پاسخگوی گرامی؛ با سلام و احترام، پرسشنامه حاضر به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیمه گذاران ارجمند از کیفیت خدمات شرکت امید بنیان دی در رشته درمان تکمیلی تهیه شده است، نظرات شما می تواند راهگشایی برای بهبود کیفیت خدمات ما باشد، از این رو خواهشمندیم با اختصاص دقایقی از وقت خود ما را در انجام این نظرسنجی یاری فرمائید.
سوالات عمومی
نام شرکت یا سازمان:
جنسیت :
مرد زن
سن :
کمتر از 29 سال 30 تا 39 سال 40 تا 49 سال 50 تا 59 سال 60سال به بالا
چه مدت است تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه دی هستید؟
کمتر از 12 ماه 1 تا 2 سال بیش از 2 تا 3 سال بیش از 3 سال
سوالات مربوط به صدور معرفی نامه
آیا تا کنون به مرکز درمانی مراجعه کرده اید که طرف قرارداد بیمه دی نباشد؟
بله خیر
درصورتی که پاسخ شما بله می باشد لطفا نام مرکز را ذکر نمایید؟
در مجموع از تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه دی چقدر رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
تا چه حد از سرعت صدور معرفی نامه توسط بیمه دی رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
مدت زمان سپری شده برای دریافت معرفی نامه شما چقدر بوده است؟
کمتر از 1 ساعت 1 تا 2 ساعت بیش از 2 تا 3 ساعت بیش از 3 ساعت
رضایت از کارشناسان کمک رسان SOS
تا چه حد ازنحوه پاسخگویی کارشناسان کمک رسان SOS رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد از دانش و اطلاعات کارشناسان کمک رسان SOS رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد از سرعت پاسخگویی کارشناسان کمک رسان SOS رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
میزان رضایتمندی از هزینه های دریافت شده پاراکلینیکی و بیمارستانی
آیا اطلاع دارید چه موارد درمانی تحت پوشش بیمه نامه شما می باشد؟
بله تقریبا خیر
تا چه حد پوشش های فعلی بیمه نامه نیازهای بیمه ای شما را برآورده می سازد؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
فکر می کنید چه پوششی باید در بیمه نامه شما گنجانده شود (چه پوششی مورد نیاز شماست؟) –لطفا فقط یک مورد ذکر شود
رضایت از کارشناسان کمک رسان SOS
تا چه حد از میزان خسارت پرداخت شده بابت هزینه های انجام شده را مناسب می دانید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
فکر می کنید خسارت پرداختی کدام مورد درمانی مناسب نیست؟
آیا از اسناد و مدارک مورد نیاز بابت دریافت خسارت اطلاع دارید ؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد از مدت زمان سپری شده بابت دریافت خسارت رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد از رفتار کارشناس امید بنیان دی (نماینده بیمه برای دریافت هزینه ها) رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد از دانش و اطلاعات بیمه ای کارشناس امید بنیان دی (نماینده بیمه برای دریافت هزینه ها) رضایت دارید؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
تا چه حد دسترسی به کارشناس امید بنیان دی (نماینده بیمه برای دریافت هزینه ها) برای شما آسان است؟
اصلا کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد نظری ندارم
چقدر احتمال دارد بیمه دی را به دیگران توصیه کنید؟ (لطفا از صفر (به معنای اصلا توصیه نمی کنم) تا 10 (به معنای حتما توصیه می کنم) نمره دهید)
در پایان اگر پیشنهاد یا انتقادی برای بهبود کیفیت خدمات بیمه دی دارید بفرمائید
*
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان