يکشنبه ٠٣ بهمن ١٤٠٠
لوگوی امید بنیان دی

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

معرفی

در این بیمه پروژه های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می گیرد.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

 

 

نقشه

تاریخچه

آدرس ما بر روی نقشه

تاریخچه شرکت بیمه امید بنیان دی