بیمه مهندسی تمام خطر نصب

معرفی

به منظور نصب تجهیزات و ماشین آلات کارخانه و تاسیسات از هنگام تجهیز کارگاه تا پایان عملیات نصب و کارهای ساختمانی، آزمایش و راه اندازی طرح هایی نظیر کارخانه های صنعتی و تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو، تاسیسات مخابراتی، ذوب آهن، فولاد سازی راه آهن، خطوط لوله نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاه و ... این بیمه نامه صادر می گردد.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه مهندسی تمام خطر نصب

معرفی

به منظور نصب تجهیزات و ماشین آلات کارخانه و تاسیسات از هنگام تجهیز کارگاه تا پایان عملیات نصب و کارهای ساختمانی، آزمایش و راه اندازی طرح هایی نظیر کارخانه های صنعتی و تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو، تاسیسات مخابراتی، ذوب آهن، فولاد سازی راه آهن، خطوط لوله نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاه و ... این بیمه نامه صادر می گردد.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683