بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

معرفی

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می گوید: کارفرمایانی که قانون کار درباره آن ها صدق می کند، مسئول جبران خساراتی هستند که در حین کار یا به دلیل کار به کارکنان اداری یا کارگران آن ها وارد شده است.

موضوع این بیمه نامه، جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه ­های پزشکی است که به کارکنـان شـاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص وارد می شود. این جبران به دو صورت بانام و بی­نام صورت می گیرد. بیمه مسئولیت، علاوه بر پوشش اصلی که ذکر شد، پوشش های اضافی را نیز شامل می شود.

پوشش‌های اضافی

 • پوشش خسارت جاني ناشی از حوادث حين كار، به دليل قصور، اشتباه و يا اهمال غير عمدي كاركنان 
 • پوشش تعهدات مازاد شخص ثالث قانوني براي وسايل نقليه موتوري
 • پوشش بيمه اي براي مسئوليت پيمانكاران اصلي و فرعي
 • (ديه دوم) تعهد بيمه گر جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو مازاد بر ميزان مندرج در جدول 
 • تامين مطالبات سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني
 • حذف فرانشيز غرامت هزينه پزشكي
 • پوشش بيمه اي براي شخص كارفرما و پيمانكار
 • پوشش بيمه اي براي مسئوليت مهندسان ناظر و مشاور
 • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
 • جبران هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بيمه اي در اماكن وابسته به كارگاه
 • مسئوليت كارفرما در قبال خسارات جاني وارد شده به اشخاص ثالث
 • پوشش بيمه اي براي محل اقامت و ماموريت هاي خارج از كارگاه كاركنان
 • پوشش بيمه اي براي حوادث وسايل نقليه موتوري به طور كامل
 • پرداخت غرامت به کارکنان درصورت افزايش حداکثر تا 20%
 • پوشش حوادث غير مرتبط با فعاليت بيمه گذار در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار
 • پوشش بيمه اي ما به التفاوت افزايش ديه مازاد خريداري شده (حداکثر تا سه سال)

انواع رشته های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

این بیمه نامه بر اساس فعالیت بیمه شدگان به سه زیرمجموعه تقسیم می گردد:

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های خدماتیصنعتی و اداری

این بیمه نامه همه کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی) را که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند، پوشش می دهد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه این است که کارکنان پیمانکاران فرعی را که مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند، پوشش می دهد.

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

در این بیمه نامه، زیان های جانی و مالی که به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاه ها، سدها، پل ها، تونل ها، کانال ها، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط گاز، مترو و... وارد می شود و مسئولیت آن با پیمانکاران است، پوشش داده می شود.

پروژه های عمرانی معمولاً قراردادی بین کارفرما و پیمانکار دارند که زمان و مکان پروژه و سایر اطلاعات انجام کار در آن مشخص شده است.

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی

این بیمه نامه خسارات و زیان های جانی و مالی را که به کارکنان پروژه های ساختمانی وارد می شود و مسئولیت آن با بیمه گذار است، پوشش می دهد.

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه:

 • درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که توسط شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی، به طور دقیق مطالعه و تکمیـل گـردیده اسـت را به اداره صـدور بیمـه نامه های بدنه تحویل می دهد.
 •  اعلام حق بیمهپس از تکمیل فرم پرسشنامه واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شد در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه متعلقه را به بیمه گذاراعلام نماید.
 •  تحویل بیمه نامه به بیمه گذاربیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می دارد.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

 • اعلام خسارت کتبی بیمه گذار
 • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
 • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
 • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

معرفی

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می گوید: کارفرمایانی که قانون کار درباره آن ها صدق می کند، مسئول جبران خساراتی هستند که در حین کار یا به دلیل کار به کارکنان اداری یا کارگران آن ها وارد شده است.

موضوع این بیمه نامه، جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه ­های پزشکی است که به کارکنـان شـاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص وارد می شود. این جبران به دو صورت بانام و بی­نام صورت می گیرد. بیمه مسئولیت، علاوه بر پوشش اصلی که ذکر شد، پوشش های اضافی را نیز شامل می شود.

پوشش‌های اضافی

 • پوشش خسارت جاني ناشی از حوادث حين كار، به دليل قصور، اشتباه و يا اهمال غير عمدي كاركنان 
 • پوشش تعهدات مازاد شخص ثالث قانوني براي وسايل نقليه موتوري
 • پوشش بيمه اي براي مسئوليت پيمانكاران اصلي و فرعي
 • (ديه دوم) تعهد بيمه گر جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو مازاد بر ميزان مندرج در جدول 
 • تامين مطالبات سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني
 • حذف فرانشيز غرامت هزينه پزشكي
 • پوشش بيمه اي براي شخص كارفرما و پيمانكار
 • پوشش بيمه اي براي مسئوليت مهندسان ناظر و مشاور
 • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
 • جبران هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بيمه اي در اماكن وابسته به كارگاه
 • مسئوليت كارفرما در قبال خسارات جاني وارد شده به اشخاص ثالث
 • پوشش بيمه اي براي محل اقامت و ماموريت هاي خارج از كارگاه كاركنان
 • پوشش بيمه اي براي حوادث وسايل نقليه موتوري به طور كامل
 • پرداخت غرامت به کارکنان درصورت افزايش حداکثر تا 20%
 • پوشش حوادث غير مرتبط با فعاليت بيمه گذار در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار
 • پوشش بيمه اي ما به التفاوت افزايش ديه مازاد خريداري شده (حداکثر تا سه سال)

انواع رشته های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

این بیمه نامه بر اساس فعالیت بیمه شدگان به سه زیرمجموعه تقسیم می گردد:

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های خدماتیصنعتی و اداری

این بیمه نامه همه کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی) را که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند، پوشش می دهد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه این است که کارکنان پیمانکاران فرعی را که مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند، پوشش می دهد.

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

در این بیمه نامه، زیان های جانی و مالی که به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاه ها، سدها، پل ها، تونل ها، کانال ها، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط گاز، مترو و... وارد می شود و مسئولیت آن با پیمانکاران است، پوشش داده می شود.

پروژه های عمرانی معمولاً قراردادی بین کارفرما و پیمانکار دارند که زمان و مکان پروژه و سایر اطلاعات انجام کار در آن مشخص شده است.

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی

این بیمه نامه خسارات و زیان های جانی و مالی را که به کارکنان پروژه های ساختمانی وارد می شود و مسئولیت آن با بیمه گذار است، پوشش می دهد.

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه:

 • درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که توسط شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی، به طور دقیق مطالعه و تکمیـل گـردیده اسـت را به اداره صـدور بیمـه نامه های بدنه تحویل می دهد.
 •  اعلام حق بیمهپس از تکمیل فرم پرسشنامه واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شد در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه متعلقه را به بیمه گذاراعلام نماید.
 •  تحویل بیمه نامه به بیمه گذاربیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می دارد.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

 • اعلام خسارت کتبی بیمه گذار
 • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
 • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
 • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683