بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

معرفی

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می گوید: کارفرمایانی که قانون کار درباره آن ها صدق می کند، مسئول جبران خساراتی هستند که در حین کار یا به دلیل کار به کارکنان اداری یا کارگران آن ها وارد شده است.

موضوع این بیمه نامه، جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه ­های پزشکی است که به کارکنـان شـاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص وارد می شود. این جبران به دو صورت بانام و بی­نام صورت می گیرد. بیمه مسئولیت، علاوه بر پوشش اصلی که ذکر شد، پوشش های اضافی را نیز شامل می شود.

پوشش‌های اضافی

 • پوشش خسارت جانی ناشی از حوادث حین کار، به دلیل قصور، اشتباه و یا اهمال غیر عمدی کارکنان 
 • پوشش تعهدات مازاد شخص ثالث قانونی برای وسایل نقلیه موتوری
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی
 • (دیه دوم) تعهد بیمه گر جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو مازاد بر میزان مندرج در جدول 
 • تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی
 • حذف فرانشیز غرامت هزینه پزشکی
 • پوشش بیمه ای برای شخص کارفرما و پیمانکار
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت مهندسان ناظر و مشاور
 • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بیمه ای در اماکن وابسته به کارگاه
 • مسئولیت کارفرما در قبال خسارات جانی وارد شده به اشخاص ثالث
 • پوشش بیمه ای برای محل اقامت و ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان
 • پوشش بیمه ای برای حوادث وسایل نقلیه موتوری به طور کامل
 • پرداخت غرامت به کارکنان درصورت افزایش حداکثر تا 20%
 • پوشش حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار
 • پوشش بیمه ای ما به التفاوت افزایش دیه مازاد خریداری شده (حداکثر تا سه سال)

انواع رشته های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

این بیمه نامه بر اساس فعالیت بیمه شدگان به سه زیرمجموعه تقسیم می گردد:

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های خدماتی- صنعتی و اداری

این بیمه نامه همه کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی) را که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند، پوشش می دهد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه این است که کارکنان پیمانکاران فرعی را که مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند، پوشش می دهد.

 

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

در این بیمه نامه، زیان های جانی و مالی که به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاه ها، سدها، پل ها، تونل ها، کانال ها، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط گاز، مترو و... وارد می شود و مسئولیت آن با پیمانکاران است، پوشش داده می شود.

پروژه های عمرانی معمولاً قراردادی بین کارفرما و پیمانکار دارند که زمان و مکان پروژه و سایر اطلاعات انجام کار در آن مشخص شده است.

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی

این بیمه نامه خسارات و زیان های جانی و مالی را که به کارکنان پروژه های ساختمانی وارد می شود و مسئولیت آن با بیمه گذار است، پوشش می دهد.

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه:

 • درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که توسط شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی، به طور دقیق مطالعه و تکمیـل گـردیده اسـت را به اداره صـدور بیمـه نامه های بدنه تحویل می دهد.
 •  اعلام حق بیمه: پس از تکمیل فرم پرسشنامه واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شد در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه متعلقه را به بیمه گذاراعلام نماید.
 •  تحویل بیمه نامه به بیمه گذار: بیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می دارد.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

 • اعلام خسارت کتبی بیمه گذار
 • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
 • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
 • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود