بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

معرفی

 

موضوع این بیمه نامه درباره مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه های صادره است که بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن ها شناخته می شود.

ماده 388 قانون تجارت می گوید: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل اتفاق افتاده است.اعم از اینکه خود متصدی اقدام به حمل و نقل کرده باشد، یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور این کار کرده باشد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، جبران این قبیل خسارات را پوشش می دهد.

شرایط بیمه نامه

بیمه گر تعهدی به جبران خسارت هایی که به دلایل زیر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کالای حمل شده وارد آمده، ندارد:

- جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان و نمایندگان وی)، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه.

- حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان

- جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره

- تشعشعات رادیواکتیو و فعل و انفعالات هسته ای

- عیب ذاتی یا خودسوزی کالاها

- هر نوع خسارت غیرمستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

- حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز

- خسارت هنگام تخلیه و بارگیری

- عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهی نامه

- ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده 3 باشد.

- کاهش طبیعی وزن محموله

- سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت.

- فقدان کالا

- تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر

- خسارت وارده به علامت و بسته بندی کالا

تبصره: خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی به شرطی قابل پوشش است که حق بیمه اضافی پرداخت شود.

 

الزامات قانونی

تعهدات بیمه گری که طرف این قرارداد است، پس از بارگیری کالا در مبدأ، آغاز می شود. همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه،  این تعهدات پایان می یابد.

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل در هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه نامه:

- درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی آن را به طور دقیق مطالعه و تکمیـل کرده است، به اداره صـدور بیمـه نامه های بدنه تحویل می دهد.

- اعلام حق بیمه: پس از تکمیل فرم پرسشنامه، واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شده در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه ای که به بیمه گذار تعلق می گیرد را به وی اعلام کند.

-  تحویل بیمه نامه به بیمه گذار: بیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می کند.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

  • اعلام خسارت کتبی بیمه گذار
  • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
  • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
  • صدور حواله خسارت برای پرداخت مبلغ خسارت

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود