بیمه مسئولیت حرفه ای

معرفی

این بیمه نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرفه ای را که به دلیل غفلت و اشتباه پزشکان و پیراپزشکان اتفاق افتاده و موجب جرح و فوت اشخاص شده است، به اندازه مبلغ تعهد شده، جبران و پرداخت می کند.

 

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه نامه خسارت و زیان پزشکان، انترن ها و پیراپزشکان را که به دلیل اشتباه و غفلت در ارائه خدمات پزشکی و درمانـی در حیطــه تخصـص خود وارد آورده اند و بیمــه گذار قانوناً مسئولیت آن را به عهده دارد، جبران و پرداخت می کند. خسارات مالی که در مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان است، قابل جبران نیست.

جدول گروه پزشکان:

گروه اول: جراح متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدی

گروه دوم: جراح متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی

گروه سوم: جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال

گروه سوم: پزشکان متخصص غیرجراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصص آندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی و داروسازی

جدول گروه پیراپزشکان:

گروه اول: ماماها (شاغل در بیمارستان)، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان

گروه دوم: کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخش های CCU, ICU دیالیز و اورژانس، سوپروایزر بالینی

گروه سوم: پرستاران و بهیاران سایر بخش ها، تکنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپر وایزر آموزشی

گروه چهارم: تکنسین های رادیولوژی، سی تی اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین های نوارنگاری و CSR و کمک بهیاران

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها و دراگ استورها

این بیمه نامه همان طور که از نام آن بر می آید، اشتباه و قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک را پوشش می دهد و شامل تهیه دارو نیز می شود.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بیمارستان

این بیمه نامه برای بیمارستان ها، کلینیک ها، درمانگاه ها، آسایشگاه ها و خانه های بهداشت طراحی شده استاین بیمه نامه، خسارت و زیانی که به دلیل غفلت و قصور در ارائه خدمات بیمارستانی ایجاد شده است را جبران و پرداخت می کند؛ از جمله اشتباه و غفلت در ارائه داروی مناسب، عمل های جراحی و آلودگی اطاق عمل، خدمات دندانپزشکی، پرستاری و مراقبت بیمار، همچنین تهیه غذا و مایعات متناسب با حال بیمار.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، مجری و بازرسان گاز

موضوع بیمه نامهبيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان ناظر لوله كشي گاز.

بر اساس این بیمه نامه، بيمه گر متعهد مي شود در ازای انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسان ناظر، مجری و بازرسان لوله كشي گاز در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به اشخاص ثالث را پرداخت و جبران کندبدين معني كه اگر در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه حرفه اي هر يك از بيمه شدگان در محل مورد نظارت، خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه گر پس از تایید مسئوليت بيمه شده و با توجه به شرايط و مقرراتی که در اين بيمه نامه درج شده، برای جبران و پرداخت مبلغ خسارت اقدام می کند.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، طراح و محاسب پروژه های ساختمانی

موضوع بیمه نامهبيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان ناظر، طراح و محاسب پروژه های ساختمانیبر اساس این بیمه نامه، بيمه گر تعهد مي دهد که در ازای انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسان ناظر، طراح و محاسب در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به مالکان و اشخاص ثالث را جبران کند. بدين معني كه اگر در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه حرفه اي هر يك از بيمه شدگان در محل مورد نظارت، خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه گر پس از تایید مسئوليت بيمه شده و با توجه به شرايط و مقرراتی که در اين بيمه نامه درج شده، برای جبران و پرداخت مبلغ خسارت اقدام می کند.

 

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه نامه:

درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی آن را به طور دقیق مطالعه و تکمیـل کرده است، به اداره صـدور بیمـه نامه ها تحویل می دهد.

- اعلام حق بیمهپس از تکمیل فرم پرسشنامه، واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شده در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه ای که به بیمه گذار تعلق می گیرد را به وی اعلام کند.

 تحویل بیمه نامه به بیمه گذاربیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می کند.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

  • اعلام خسارت بیمه گذار به صورت کتبی
  • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
  • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
  • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

 

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه مسئولیت حرفه ای

معرفی

این بیمه نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرفه ای را که به دلیل غفلت و اشتباه پزشکان و پیراپزشکان اتفاق افتاده و موجب جرح و فوت اشخاص شده است، به اندازه مبلغ تعهد شده، جبران و پرداخت می کند.

 

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه نامه خسارت و زیان پزشکان، انترن ها و پیراپزشکان را که به دلیل اشتباه و غفلت در ارائه خدمات پزشکی و درمانـی در حیطــه تخصـص خود وارد آورده اند و بیمــه گذار قانوناً مسئولیت آن را به عهده دارد، جبران و پرداخت می کند. خسارات مالی که در مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان است، قابل جبران نیست.

جدول گروه پزشکان:

گروه اول: جراح متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدی

گروه دوم: جراح متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی

گروه سوم: جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال

گروه سوم: پزشکان متخصص غیرجراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصص آندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی و داروسازی

جدول گروه پیراپزشکان:

گروه اول: ماماها (شاغل در بیمارستان)، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان

گروه دوم: کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخش های CCU, ICU دیالیز و اورژانس، سوپروایزر بالینی

گروه سوم: پرستاران و بهیاران سایر بخش ها، تکنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپر وایزر آموزشی

گروه چهارم: تکنسین های رادیولوژی، سی تی اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین های نوارنگاری و CSR و کمک بهیاران

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها و دراگ استورها

این بیمه نامه همان طور که از نام آن بر می آید، اشتباه و قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک را پوشش می دهد و شامل تهیه دارو نیز می شود.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بیمارستان

این بیمه نامه برای بیمارستان ها، کلینیک ها، درمانگاه ها، آسایشگاه ها و خانه های بهداشت طراحی شده استاین بیمه نامه، خسارت و زیانی که به دلیل غفلت و قصور در ارائه خدمات بیمارستانی ایجاد شده است را جبران و پرداخت می کند؛ از جمله اشتباه و غفلت در ارائه داروی مناسب، عمل های جراحی و آلودگی اطاق عمل، خدمات دندانپزشکی، پرستاری و مراقبت بیمار، همچنین تهیه غذا و مایعات متناسب با حال بیمار.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، مجری و بازرسان گاز

موضوع بیمه نامهبيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان ناظر لوله كشي گاز.

بر اساس این بیمه نامه، بيمه گر متعهد مي شود در ازای انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسان ناظر، مجری و بازرسان لوله كشي گاز در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به اشخاص ثالث را پرداخت و جبران کندبدين معني كه اگر در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه حرفه اي هر يك از بيمه شدگان در محل مورد نظارت، خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه گر پس از تایید مسئوليت بيمه شده و با توجه به شرايط و مقرراتی که در اين بيمه نامه درج شده، برای جبران و پرداخت مبلغ خسارت اقدام می کند.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، طراح و محاسب پروژه های ساختمانی

موضوع بیمه نامهبيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان ناظر، طراح و محاسب پروژه های ساختمانیبر اساس این بیمه نامه، بيمه گر تعهد مي دهد که در ازای انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسان ناظر، طراح و محاسب در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به مالکان و اشخاص ثالث را جبران کند. بدين معني كه اگر در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه حرفه اي هر يك از بيمه شدگان در محل مورد نظارت، خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه گر پس از تایید مسئوليت بيمه شده و با توجه به شرايط و مقرراتی که در اين بيمه نامه درج شده، برای جبران و پرداخت مبلغ خسارت اقدام می کند.

 

 

راهنمای خرید

شرایط خرید بیمه نامه و پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه، متنوع است بیمه گذاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایند.

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به هنگام مراجعه بیمه گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه نامه:

درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی آن را به طور دقیق مطالعه و تکمیـل کرده است، به اداره صـدور بیمـه نامه ها تحویل می دهد.

- اعلام حق بیمهپس از تکمیل فرم پرسشنامه، واحد صدور می بایست بر اساس اطلاعات اعلام شده در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق بیمه ای که به بیمه گذار تعلق می گیرد را به وی اعلام کند.

 تحویل بیمه نامه به بیمه گذاربیمه گذار پس از واریز مبلغ حق بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه نامه را دریافت می کند.

دریافت خسارت

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی و هزینه های پزشکی که به زیان دیدگان وارد شده را جبران و پرداخت می کند، به همین دلیل خسارت وارد شده می بایست به صورت مکتوب یا الکترونیکی به یکی از شعبه های بیمه دی یا نمایندگان شرکت اعلام شود.

مراحل پرداخت خسارت:

  • اعلام خسارت بیمه گذار به صورت کتبی
  • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
  • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه نامه
  • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

 

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683