بیمه ماشین آلات پیمانکاری

معرفی

پیمانکاران می توانند ماشین آلات مکانیکی، لودر، گریدر، بولدوزر، بیل مکانیکی، دستگاه های مکنده و حفاری، پمپ و ویبراتور، لیفتراک و جرثقیل و سایر را که مجاز به عبور و مرور در جاده های عمومی نمی باشد تحت این بیمه قرار دهند.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه ماشین آلات پیمانکاری

معرفی

پیمانکاران می توانند ماشین آلات مکانیکی، لودر، گریدر، بولدوزر، بیل مکانیکی، دستگاه های مکنده و حفاری، پمپ و ویبراتور، لیفتراک و جرثقیل و سایر را که مجاز به عبور و مرور در جاده های عمومی نمی باشد تحت این بیمه قرار دهند.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683