بیمه عمر مانده بدهکار

معرفی

این بیمه نامه برای جبران بازپرداخت وام در بانک ها و موسسه های مالی تهیه شده است. در مواردی که بیمه شده از بانک ها و موسسه های مالی وام دریافت کند و پیش از پایان مدت وام فوت شود، پرداخت بقیه قسط ها به عهده بازماندگان قرار می گیرد. در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه گر تعهد می دهد که اگر وام گیرنده فوت شود، در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، بقیه بدهی او را به بانک یا موسسه مالی بپردازد. به همین دلیل، پس از اینکه شرکت بیمه وام را تسویه کرد، وثیقه ای که به رهن بانک یا موسسه مالی درآمده است، آزاد می شود. نکته مهم اینکه: سرمایه بیمه بر اساس بیمه نامه، در طول مدت بیمه نامه به شکل نزولی و پایین رونده است. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس سن بیمه شده، مبلغ اصل وام و مدت بازپرداخت وام تعیین می شود. بنابراین، با توجه به کاهش مبلغ بازپرداخت وام طی مدت بیمه نامه، در میان بیمه های عمر، ارزان ترین نوع حق بیمه را دارد. از آنجا که حق بیمه در این نوع بیمه پایین است، روش پرداخت آن به صورت یکجا است. این بیمه نامه اندوخته و ارزشی که بتوان آن را بازخرید کرد را ندارد و بعضی از موسسه های مالی و بانک ها برای اینکه به مشتریان خود تسهیلات بدهند، خرید این بیمه نامه را الزامی می دانند.

مزایای بیمه نامه

  • شرکت بیمه تعهد می کند که اگر بیمه شده (وام گیرنده)‌ فوت شود، مبلغ باقیمانده بدهی وام بیمه شده را پرداخت کند.
  • شرکت بیمه اطمینان خاطر می دهد که بدهی های فرد وام گیرنده، پس از فوت وی به خانواده اش منتقل نشود.
  • شرکت بیمه به موسسه های وام دهنده اطمینان خاطر می دهد که اگر وام گیرندگان فوت شوند، وام های پرداختی به طور کامل بازپرداخت می شود.

ویژگی های بیمه نامه عمر مانده بدهکار

  • سن بیمه شده: 18 تا 65 سال
  • مدت بیمه: در این بیمه نامه مدت بیمه نامه به اندازه مدت بازپرداخت وام است.
  • سرمایه بیمه: سرمایه بیمه به اندازه اصل وام است.
  • حداکثر سرمایه (وام): 5،000،000،000 ریال
  • روش پرداخت حق بیمه: یکجا

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود