بیمه عمر ساده زمانی

معرفی

بیمه نامه عمر زمانی، نوعی از بیمه نامه عمر است که فقط خطرات و مشکلاتی را پوشش می دهد که از فوت بیمه شده (فوت ناشی از بیماری یا حادثه) به وجود آمده. است این بیمه برای افرادی که می خواهند بعد از فوت خود، سرمایه قابل اعتنایی برای بازماندگان یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند، مناسب است. در این نوع بیمه نامه، شرکت بیمه تعهد می کند که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار بگیرد و در ازای آن، اگر بیمه شده طی مدت معینی فوت شد، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. مبلغ حق بیمه در این نوع بیمه نامه، بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت شخص بیمه شده، تعیین می گردد. اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد، بیمه گر هیچ تعهدی برای پس دادن مبالغ حق بیمه ندارد.

در بیمه نامه عمر ساده زمانی شرکت بیمه دی، برای اینکه بیمه شده هر چه بیشتر از خدمات بیمه ای بهره مند شود، هم پوشش اصلی خطر فوت را و هم برخی پوشش های اضافی دیگر را دریافت می کند. همچنین، بیمه گذاران می توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت یا همراه با افزایش تعیین کنند و حق بیمه را در زمانی کمتر از آن مقدار که در بیمه نامه ذکر شده، پرداخت کنند. در این روش، فقط حق بیمه پوشش فوت پرداخت می شود و حق بیمه پوشش های اضافی باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت شود.

پوشش های اضافه

  • پوشش فوت ناشی از حادثه:

اگر بیمه شده فوت کند و فوت وی ناشی از حادثه باشد، سرمایه فوت بیمه شده و نیز سرمایه فوت ناشی از حادثه به هر یک از استفاده کنندگان پرداخت می شود. سرمایه فوت ناشی از حادثه، ضریبی از سرمایه فوت به هر علت است. بیمه گذار این اختیار را دارد که سرمایه این نوع بیمه را به دلخواه از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب کند. این پوشش برای بیمه شدگان 4سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) است.

  • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر بیمه شده، طی مدت بیمه نامه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه شود، بر اساس درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این نوع پوشش، درصدی از پول نقص عضو را به وی بپردازد.نکته ضروری اینکه: پول نقص عضو برابر با 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می شود. شرایط سنی این نوع بیمه مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و به این شرط می توان آن را پرداخت کرد که بیمه شده، پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) را خریداری کند.

  • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر حادثه ای برای بیمه شده رخ دهد،‌ هزینه های پزشکی را پرداخت کند. مبلغ این پول معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی و تا سقف 5،000،000،000 ریال است. شرایط سنی این پوشش مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و بیمه شده به این شرط می تواند از آن استفاده کند که پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) را خریداری کند.

 

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی

  • سن بیمه شده در شروع بیمه نامه: از ابتدای تولد تا 65 سالگی
  • مدت بیمه نامه: یک تا 30 سال
  • سرمایه فوت: حداکثر 5،000،000،000 ریال
  • تعدیل سرمایه فوت: 0% ، 5% ، 10% ، 15% ، 20 %
  • روش چرداخت حق بیمه: یکجا، سالانه
  • مدت پرداخت حق بیمه: بسته به انتخاب بیمه گذار حداکثر طی مدت بیمه نامه
  •  

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود