بیمه تجهیزات الکترونیک

معرفی

همه سخت افزارها و ابزارهای ظریف الکترونیکی، رایانه و تجهیزات پزشکی و... در مقابل خساراتی که به دلیل ضربه، برخورد اجسام خارجی، آب دیدگی، آتش سوزی و نوسانان برق و غیره به آن ها وارد می شود، بیمه می گردند.

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود