بیمه باربری وارداتی

معرفی

بیمه های حمل و نقل وارداتی بیمه هایی اند که مبدا کشور خارجی و مقصد ایران است. بیمه های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن ها دسته بندی می شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

خساراتی که این بیمه پوشش می دهد

خطرات بیمه نامه های وارداتی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. بیمه نامه وارداتی با خطرات معمولی که شامل حادثه ای که برای وسیله نقلیه روی می دهد و نیز آتش سوزی روی وسیله نقلیه می شود.
2. بیمه نامه وارداتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش ها وارد می شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه نامه ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می شود.

انواع کلوزهای باربری

کلوز A : این نوع بیمه همه خطرهایی را که باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود، به جز موارد استثنا شده در بندهای 4، 5، 6، 7، پوشش می دهد. (در این متن و در هیچ کجا بند های 4 و 5 و 6و 7 ذکر نشده است)

 

کلوزB  : خطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله دیگر، به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آّب دریا، دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی، یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز  C: خطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا به منظور سبک سازی کشتی

 

توتال لاست: (خسارت کلی)

از بین رفتن کل کالا در یک مرحله، در نتیجه آتش سوزی و غرق شدن کشتی

 

استثنائات به صورت خلاصه:

 • سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
 • ضعف بسته بندی
 • جنگ، بلوا، شورش
 • ناتوانی در دریانوردی

راهنمای خرید

بیمه گذار فرم پیشنهاد بیمه باربری را تکمیل می کند و آن را مهر و امضا می کند. سپس کارشناس مبلغ حق بیمه را محاسبه می کند و به بیمه گذار اعلام می کند. سپس مراحل صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه انجام می شود.

محاسبه حق بیمه

نرخ حق بیمه در بیمه نامه های داخلی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله: مسیر حمل، نوع کالا از نظر آسیب پذیری و خطرناک بودن (تخم مرغ و جوجه یکروزه، یا کالاهای شکستنی و حساس) و نوع خطرات.

دریافت خسارت

مدارک لازم:

 • اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه
 • اصل فاکتور کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و لیست بسته بندی
 • اصل بارنامه یا قرارداد حمل
 • گواهی مبدا
 • اصل صورت مجلس گمرکی
 • فتوکپی پشت و روی جواز سبز گمرکی
 • اعلامه ورود کالا
 • قبض انبار گمرکی
 • گزارش بازدیدکنندگان بین المللی در صورت وقوع خسارت در خارج از کشور
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه در داخل کشور
 • و سایر مدرک مورد نیاز بیمه گر برای بررسی پرونده خسارت

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود