آتش‌سوزی صنعتی

معرفی

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی، بیمه نامه ای است که فقط برای کارگاه ها و واحد های صنعتی و تولیدی صادر می شود و آن ها را در پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد. در این بیمه نامه، این موارد در پوشش بیمه قرار می گیرند: همه ساختمان ها، تاسیسات، ماشین آلات، موجودی مواد اولیه، موجودی کالای درحال ساخت، موجودی کالای ساخته شده و همه دارایی های مشهود.

مخاطبان بیمه نامه

فقط کارگاه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی

خساراتی که این بیمه پوشش می دهد

خطراتی که این بیمه پوشش می دهد: خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار (خسارت های احتمالی نوسانات جریان برق که به دلیل تخلیه بار الکتریکی صاعقه ایجاد می شوند، در پوشش این بیمه قرار نمی گیرند) و خطرات اضافی سیل، زلزله، طوفان و سرقت.

راهنمای خرید

 

1. فرم چاپی که «پرسشنامه» نام دارد، اطلاعات زیر را دربردارد و بیمه گذار، آن را کامل می کند و امضا می نماید. بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعات این پرسشنامه تنظیم و صادر می شود.

2. بیمه گذار می بایست فرم پیشنهاد و مدارک شناسایی خود را به شعبه یا نماینده صدور بیمه گر تحویل دهد.

3. بیمه نامه بر اساس این اطلاعات تنظیم می شود: نوع مورد بیمه، سرمایه پیشنهاد شده، خطرات درخواستی برای پوشش و تشخیص و کارشناسی بیمه گر.

4. واحد صدور بیمه گر، بیمه نامه را صادر می کند.

مدارک مورد نیاز

1. بیمه گذار می بایست فرم پیشنهاد را کامل پر کند و آن را امضا کند و بدون قلم خوردگی تحویل دهد.

2. کپی کارت ملی بیمه گذار

دریافت خسارت

بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می گوید: خسارت آتش سوزی می بایست حداکثر تا 5 روز از زمان اطلاع از حادثه با نامه کتبی به شعبه صدور بیمه نامه اعلام شود یا اینکه فرم اعلام خسارت (در پیوست) پر شود و به شعبه صدور بیمه نامه تحویل داده شود.

مراحل پیگیری خسارت

- بعد از اینکه خسارت به شرکت بیمه اعلام شد و مدارک لازم به این شرکت تحویل داده شد، برای بازدید از مورد بیمۀ خسارت دیده، هماهنگ می شود.

- بعد از اینکه پرونده بررسی شد و میزان خسارت تعیین گردید و شامل شدن یا شامل نشدن بیمه نامه برای آن حادثه معلوم شد، نتیجه پرونده به شعبه شرکت بیمه اعلام می شود و شعبه موظف است اطلاعات لازم در این باره را به بیمه گذار اطلاع دهد.

- اگر بیمه گذار موافق باشد که مبلغ خسارت را دریافت کند، رضایتنامه خود در این باره را با تایید شعبه، به شعبه شرکت بیمه تحویل می دهد و حواله و چک خسارت را دریافت می کند.

- اگر بیمه گذار موافق نباشد مبلغ خسارت را دریافت کند و به آن اعتراض داشته باشد، یک نامه اعتراض می نویسد و آن را به شعبه بیمه تحویل می دهد و در پروسه رسیدگی به اعتراض قرار می گیرد.

- در نهایت اگر هر دو طرف به توافق رسیدند، بیمه گذار رضایتنامه خود را تحویل می دهد و مبلغ خسارت را دریافت می کند و اگر به توافق نرسیدند، بند 3 ماده 24 شرایط عمومی اجرا می شود. اگر هر دو طرف در نهایت به هیچ توافقی نرسیدند، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.

مدارک اعلام خسارت

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

الف) اصل بیمه نامه و شرایط و ضمائم پیوست و رسید پرداخت حق بیمه و الحاقیه احتمالی
ب) کارت ملی 
ج) سند مالکیت یا اجاره نامه متعلق به بیمه گذار

اگر سند مالکیت یا اجاره نامه محل مورد بیمه، به نام وابستگان درجه یک بیمه گذار (همسر، فرزند، پدر یا مادر) باشد، مدارک مستند شناسایی می بایست ارائه شود و الزامی است. اگر اشخاص ثالث، استفاده کنندگان مورد بیمه باشند، می بایست نام آن ها در بیمه نامه به عنوان ذینفع نوشته شده باشد.

د) اراده فهرست اموال آسیب دیده و مبلغ تقریبی خسارت

ه) اصل گزارش آتش نشانی و نیروی انتظامی

و) اصل گزارش مراجع ذیصلاح درباره حوادث غیرمترقبه

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود